בהנחייתן של עורכות הדין המגשרות, לילך אהל- מסנר ושירלי נגר כהן.

תאריך: 17/10/2017.

קורס הגישור במשפחה שפיתחנו מתמקד בשלושה היבטים עיקריים:

  • היבט תיאורטי, הכולל סקירה של החוקים העיקריים והפסיקה המשמעותית בתחום דיני המשפחה.
  • היבט פרקטי, רכישת מיומנויות בגישור משפחה ופיתוח הכלים הגישוריים שנלמדו בקורס הגישור הבסיסי.
  • היבט רגשי, במסגרתו נלמד אודות התהליכים הרגשיים והפסיכולוגיים שחווה משפחה הנמצאת במשבר, תוך שימת דגש על השפעת הליך הגירושין על הילדים.

הקורס בהיקף של 60 שעות אקדמאיות שיתקיימו בעשרה מפגשים שבועיים, הקורס הינו על פי המתכונת אשר גובשה בדרישות הוועדה בראשות כב' השופטת גדות (ועדת גדות), ובסופו תינתן למשתתפים שעמדו בתנאים תעודה המעידה כי השתתפו בקורס.

חלק משמעותי מהקורס הינו התנסות המשתתפים בסימולציות המבוססות על סיפורי גישור אמיתיים, ומאפשרות למידה תהליכית של שלבי הגישור במשפחה ושל הדילמות שכרוכות בניהול הגישור.

הקורס מיועד לבוגרי קורס גישור בסיסי, למגשרים, למשפטנים, למטפלים ולעובדים סוציאליים בעלי תואר ראשון.

לפרטים:
לילך 050-754-0088
שירלי 050-570-0528