כל חבר לשכה מצורף לאינדקס העסקים שלנו וזוכה לחשיפה לתושבי הנגב ולעסקים אחרים.

אינדקס העסקים של לשכת המסחר והתעשייה בבאר שבע והנגב כולל את חברי הלשכה. כל חבר מצורף לאינדקס וזוכה לחשיפה לתושבי הנגב ולעסקים אחרים.