הלשכה פועלת להבאת פרויקטים כלכליים לנגב, לאיתור משקיעים בחו"ל, ליצירת פעילות עסקית לחבריה ופועלת להפיכת הנגב כמוקד ההשקעות העתידי של מדינת ישראל. הלשכה פועלת למען חבריה מול מוסדות הממשל, בכנסת, בזירה הבינלאומית ובדעת הקהל. חברי הלשכה נהנים ממגוון שירותים ייחודיים הכוללים בין היתר: