ראשי אירועי הלשכה מפגש עם מפקד תחנה משטרת ב"ש
מפגש עם מפקד תחנה משטרת ב"ש