ראשי אירועי הלשכה הרצאה של כבוד השופט בדימוס יוסף רבי
הרצאה של כבוד השופט בדימוס יוסף רבי